საავტორო უფლებების მფლობელები

kinotop1080.online- ზე გამოქვეყნებული ტექსტები, ფოტოები, ვიდეოები და სხვა მასალები განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებით, რომლებიც მიიღება საიტის თავისუფალი რედაქციით მიღებული წყაროებისაგან და ინტერნეტში მასალების საფუძველზე "სამართლიანი გამოყენების" საფუძველზე (სამართლიანი გამოყენება).

რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის თანახმად, ტერმინი "სამართლიანი გამოყენება" რეგულირდება 1993 წლის 9 ივლისის №1011-1 მუხლებით "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" (შემდგომში - კანონი):

მუხლი 19. სამუშაოების გამოყენება ავტორის თანხმობის გარეშე და ანაზღაურების გარეშე
ნაწილი 20. რეპროდუცირების სამუშაოების გამოყენება
სექცია 21. სამუშაოების თავისუფალი გამოყენება მუდმივად მდებარეობს ადგილებში თავისუფალი ვიზიტებისათვის
მუხლი 22. თავისუფალი საზოგადოებრივი საქმიანობა

ინფორმაცია მფლობელებისთვის

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აღმოაჩენთ იმ მასალას, რომელსაც თქვენი საავტორო უფლება ვრცელდება კანონით, და არ გსურთ განათავსოთ მასალა kinotop1080.online- ზე პერსონალური თანხმობის გარეშე ან მის გარეშე, ჩვენი სარედაქციო საბჭო დაუყოვნებლივ მიიღებს ზომებს და ხელს შეუწყობს მასალის მოხსნას ან შესწორებას (- თევზაობა) დამოკიდებულია თქვენს უპირატესობაზე.

ამ შემთხვევაში, უფლებადამცველმა უნდა გამოაგზავნოს ელ.ფოსტის რედაქტორები, შემდეგ ინფორმაციას:

- საავტორო უფლებებით დაცული მასალის (დეტალების, ბეჭდისა და თანამდებობის პირთა ხელმოწერებით) თქვენი უფლებების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
- ელექტრონული ფოსტა საავტორო უფლებების მფლობელის სტატუსის მქონე კომპანიის დომენში, ან
- სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ზუსტად და ცალსახად გამოავლინოს თქვენ, როგორც მასალას საავტორო უფლებების მფლობელი;
- დაადასტურეთ მასალის განსაკუთრებული უფლებები;
- საიტების წყაროების პირდაპირი ბმულები, სადაც მასალა დაცულია საავტორო უფლებებით, მისი მოცილებისთვის, კორექციისთვის.

რედაქტირება kinotop1080.online ელ-ფოსტის მიღებიდან 48 საათის განმავლობაში თქვენი იდენტიფიცირების შემთხვევაში, როგორც საავტორო უფლებების მფლობელი იღებს ვალდებულებას, დაიცვას საავტორო უფლებების დაცვა, ან აცნობოს განმცხადებელს, რომელიც იდენტიფიკაციის შედეგად მოხდა.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ

1) სარედაქციო kinotop1080.online იტოვებს სრულ უფლებას გამოაქვეყნოს საკონტაქტო მასალა.

2) კანონის თანახმად, ნებისმიერი მონაცემების ან საინფორმაციო შეტყობინებების მითითებით, არ შეესაბამება საავტორო უფლებების ობიექტის კონცეფციას (თუმცა შეიძლება გამოიწვიოს "ხელშეკრულების გამოყენების შესახებ შეთანხმების დარღვევა").

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა გაცნობოთ წერილებს, რომ საფრთხეები, პირდაპირი ან არაპირდაპირი და (ან) მოთხოვნები, რომლებსაც არ აქვთ სამართლებრივი საფუძველი, იგნორირებული იქნება.

ნებისმიერი ინფორმაცია - kinotop1080.online- ზე განთავსებული ტექსტი, ფოტო, ვიდეო და სხვა მასალები არ არის ოქსოვოს ადმინისტრაციის საკუთრება და საავტორო უფლებები ეკუთვნის მხოლოდ მათ, ვისაც უფლება აქვს კანონის შესაბამისად, თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული.

ყველა კითხვისთვის

oxvo@seomail.me

обновлено: Август 14, 2017 автором: Главный редактор უფლებების მფლობელები განახლდნენ: აგვისტო 14, 2017 ავტორი: მთავარი რედაქტორი